Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van SAB Fotografie & Media. Door gebruik te maken van de diensten van SAB Fotografie & Media geef je aan het privacy beleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 maart 2019. SAB Fotografie & Media respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@sab-fotografie.nl

Persoonsgegevens die SAB Fotografie & Media verwerkt
SAB Fotografie & Media verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via telefonische berichtgeving verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Social Media profiel
– Overige gegevens die je zelf verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
SAB Fotografie & Media heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@sab-fotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
SAB Fotografie & Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:
– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
– Verzenden van een nieuwsbrief bij nieuwswaardigheden. Iedereen die zijn e-mailadres bij mij achter laat meldt zich automatisch aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email
– Contact te leggen ten behoeve van het uitvoeren van mijn dienstverlening
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Jouw betaling af te kunnen handelen
– Goederen en/of diensten bij je af te leveren
– Het digitaal afleveren van geleverde diensten via mail of WeTransfer. Het versturen van bewerkte foto’s en foto overzichten gaat via Wetransfer. Wetransfer slaat ook uw email adres op. Hierop is deze privacyverklaring (https://wetransfer.com/legal/privacy) van toepassing.

Portretrecht
Door gebruik te maken van de diensten van SAB Fotografie & Media gaat u ermee akkoord dat deze foto’s mogen worden gedeeld op de website van SAB Fotografie & Media en eigen Social Media kanalen. Voor publicaties ed. zal SAB Fotografie & Media u altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door SAB Fotografie & Media gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
SAB Fotografie & Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden
SAB Fotografie & Media verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cookies, of vergelijkbare technieken, worden door SAB Fotografie & Media niet gebruikt.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te waken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAB Fotografie & Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sab-fotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SAB Fotografie & Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@sab-fotografie.nl.

SAB Fotografie & Media
Muldershof 14
5258 CL Berlicum
info@sab-fotografie.nl

06 29 150 873